นี้ Presentation ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  
 

ผู้นำเสนอ: Keith Mikkelson

กิจกรรม: 2015 Philippines Sustainable Food Production Wor (12-05-2015)

How to utilize microbes on your farm! Bokashi, what it is, how to make it, and how to use it.


ป้ายระบุ

Bokashi

ภูมิภาค

Asia