นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

Series: Agirculture Technology for Developing Countries, Technical Series Bulletin no. 14

110 pages

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1975
  • ผู้ตีพิมพ์: Office of Agriculture, Bureau for Technical Assistance, Agency for International Development,
  • Dewey Decimal: 633
  • ห้องสมุด ECHO: 633 SPR