นี้ Link ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

www.hindawi.com/journals/jnme/2...me/2019/1431384/

Abstract, Journal of Nutrition and Metabolism, 2019

Osteoporosis poses an important public health problem which affects millions of people worldwide. There is a direct link between calcium deficiency in diet and induction of osteoporosis and bone loss. The current study was conducted to evaluate the protective effect of thyme (Thymus vulgaris L.) and rosemary (Rosmarinus officinalis L.) against osteoporosis in rats with low calcium intake. Essential oils of rosemary and thyme were analyzed. The histopathological examination of treated groups showed an improvement in bone histology and protection against bone loss. However, thyme powder showed more effective impact than rosemary. Our study demonstrates that thyme and rosemary effectively mitigated calcium deficiency-induced bone loss and maybe considered as promising candidates for preventing bone resorption and osteoporosis.


ป้ายระบุ

Thyme Osteoporosis Rosemary

คอลเลกชัน