นี้ Presentation ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  
 

ผู้นำเสนอ: Ricky Bates

กิจกรรม: Myanmar Seed Saving Workshop Feb2018 (18-01-2018)


ป้ายระบุ

Vegetable Grafting

ภูมิภาค

Asia