นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

No page numbers, illustrated

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1980
  • ผู้ตีพิมพ์: VITA
  • ISBN-10: 0866190678
  • Dewey Decimal: 621.21
  • ห้องสมุด ECHO: 621.21 VIT

ป้ายระบุ

Waterwheels Water Pumps