นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

This field guide is envisaged as a quick reference for horticultural extension workers and for teachers of agriculture, and researchers, particularly in developing countries.  The publication containas a vivid presentation of pepper diseases and it is our hope that it becomes a useful guide for those involved in pepper production throughout the world.

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1991
  • ผู้ตีพิมพ์: Asian Vegetable Research and Development Center
  • ISBN-10: 9290580488
  • ISBN-13: 978-9290580485
  • Dewey Decimal: 635.643
  • ห้องสมุด ECHO: 635.643 BLA

การซื้อ