นี้ Presentation ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

 

ผู้นำเสนอ: Lyne Ukio, Edith Banzi

กิจกรรม: ECHO East Africa Symposium 2013 (20-02-2013)


ป้ายระบุ

Rural Development

ภูมิภาค

East Africa