เกี่ยวกับศูนย์ผลกระทบ

Asian Farm

ศูนย์เอคโค่เอเชียอิมแพคมุ่งที่จะขยายบริการต่าง ๆ ของเอคโค่เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ในเอเชียให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเกษตร ศูนย์เอคโค่เอเชียอิมแพคทำหน้าที่เบื้องต้นในการสนับสนุนด้านเทคนิคกับองค์กรที่กำลังทำงานช่วยเหลือองค์กรและพักพัฒนาที่ทำงานด้านการพัฒนาชุมชนให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สัมฤทธิ์์ผลมากยิ่งขึ้น


บริการ

  • ธนาคารเมล็ดพันธุ์เอคโค่เอเชียให้บริการเมล็ดพันธุ์พืชมากกว่า 100 ชนิด ที่มีประโยชน์และมีความสำคัญสูงเหมาะต่อการเพาะปลูกและเจริญเติบโตในภูมิภาคเอเชีย แต่มักถูกละเลยและนำไปใช้ประโยชน์น้อย
  • จัดงาน “ประชุมสัมมนาการเกษตรและการพัฒนาชุมชน เอคโค่เอเชีย” ทุก ๆ สองปี โดยให้การอบรมและสร้างโอกาสทางเครือข่ายให้แก่สมาชิกในการขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้น
  • อำนวยความสะดวกสำหรับการประชุมปฏิบัติการในเขตเอเชีย โดยทำงานร่วมกับกับองค์กรท้องถิ่นในหลายๆ ครั้ง เพื่อจัดฝึกอบรมทางด้านเทคนิคและเพิ่มโอกาสในการขยายเครือข่ายให้แก่สมาชิกในเครือข่าย
  • ตีพิมพ์รายงานด้านเทคนิคทุกไตรมาส (แปลเป็นภาษาท้องถิ่น) ครอบคลุมหัวข้อที่สำคัญเกี่ยวกับการเกษตรและการพัฒนาชุมชน รวมถึงรายงานข่าวสารเอคโค่เอเชียโดยเน้นทรัพยากรและกิจกรรมที่สำคัญสำหรับเครือข่าย
  • จัดเตรียมทรัพยากรหลากหลายทางด้านเทคนิคผ่าน ECHOcommunity.org และสำนักงานเอคโค่
  • ตอบข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับการเกษตรและการพัฒนาชุมชันแก่สมาชิกเครือข่าย
  • ให้คำปรึกษาแก่สมาชิกเครือข่ายเป็นรายกรณี
  • มีส่วนร่วมในงานวิจัยที่สำคัญในระดับภูมิภาคและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

 

 

ติดต่อ:

Abram Bicksler, Director

Mailing Address

Office: PO Box 64, Chiang Mai 50000 Thailand

Seed Bank: PO Box 12, Fang 50110 Thailand

Physical Address

Office: 270/5 Tung Hotel Road Soi 6, T.Watget, A.Meung, Chiang Mai 50000 Thailand

Seed Bank: 121 M.8, T. Mae Na Wang, A.Mae Ai, Chiang Mai 50280 Thailand

Asia การอัปเดต

โครงการสวนโรงเรียนนำความหวังมาให้กับนักเรียนผู้อพยพ 2016-02-09

ชมรมเพาะปลูกระดับเริ่มต้นที่ Dalat International School ในปีนัง มาเลเซีย กำลังยื่นมือเข้าช่วยผู้อพยพโรฮีนจาจากประเทศพม่า ชมรมนี้พบกันอาทิตย์ละครั้งเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกอย่างเหมาะสมและหลักการเกี่ยวกับการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ นักเรียนได้ใช้งานเครื่องมือไฮโดรโปนิกส์ขนาดเล็กแบบเคลื่อนย้ายได้ ซึ่งพวกเขาจะทำการปลูกผักโขมสองชนิด: แบบท้องถิ่นและแบบบราซิล และทั้งสองชนิดก็เติบโตขึ้นอย่างสวยงาม

ด้วยความช่วยเหลือของครูผู้สอนที่ชื่อว่า Lisa Munson นักเรียนได้รับการสนับสนุนในการแบ่งปันชุดปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ให้กับโรงเรียนของผู้อพยพในปีนัง เพื่อให้การช่วยเหลือนักเรียนที่นั่น เหล่านักเรียนยังได้แบ่งปันความรู้ที่พวกเขาได้เรียนมา เกี่ยวกับการปลูกพืชอย่างยั่งยืนจากประสบการณ์การวิจัยโดยตรงของพวกเขา

Garden at Dalat International Schoolพืชส่วนใหญ่ที่โรงเรียนผู้อพยพนั้นเติบโตเป็นอย่างดี และนักเรียนก็ได้รับมอบหมายให้มีบทบาทแตกต่างกันไปในการดูแลพืชดังกล่าว ซึ่งนี่ก็นับเป็นโอกาสอันดีสำหรับพวกเขา อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสภาพผู้อพยพโดยรอบ พืชทั้งหมดนี้จำเป็นต้องได้รับการปลูกในห้องล็อก เนื่องจากว่าหากปลูกพืชข้างนอก มันอาจจะโดนขโมยไปได้ สภาพแบบปิดในร่มของห้องดังกล่าวได้ทำให้พืชบางชนิดตายไป แต่มะรุม ใบโหระพาและผักโขมนั้นเติบโตเป็นอย่างดี

ข้อมูลเพิ่มเติม:

แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับไฮโดรโปนิกส์

เกี่ยวกับ Asia

ทำไมต้องเป็นเอเชีย? แม้เอเชียจะได้เปรียบทางด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างมากในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมาเนื่องจากเป็นภูมิภาคที่มีพื้นที่กว้างใหญ่และมีประชากรจำนวนมหาศาล รวมทั้งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยังไม่คงที่ แต่กระนั้นก็ตามประชากรในเอเชียที่มีฐานะยากจนก็ยังมีจำนวนมากถึงสองในสามของโลก ประเด็นความท้าทายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความยากจนในระดับภูมิภาคและความไม่มั่นคงทางด้านอาหารรวมถึง:

คนเอเชียมากกว่า 600 ล้านคนมีฐานะยากจนมาก (มีรายได้เฉลี่ยต่อวันน้อยกว่า 1 ดอลล่าห์สหรัฐ) และประชากรที่อดอยากหิวโหยจำนวน 2 ใน 3 ของโลกอยู่ในทวีปเอเชีย

แม้ว่าส่วนแบ่งค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product-GDP) ของเอเชียที่คาดหวังไว้ในปี 2015 จะขยับเข้าใกล้ 42 เปอร์เซ็นต์ แต่ภูมิภาคนี้ก็ยังคงมีประชากรที่ยากจนคิดเป็นปริมาณครึ่งหนึ่งของจำนวนประชากรโลก

การเจริญเติบโตในการผลิตข้าวซึ่งถือเป็นอาหารหลักของภูมิภาคเอเชียได้มีการชะลอตัว และพื้นที่การผลิตข้าวก็ลดลง

การขาดแคลนทรัพยากรที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชและต่อการผลิตอาหารเช่น น้ำและที่ดินทำกิน ส่งผลให้มีข้อจำกัดต่อการเจริญเติบโตด้านการผลิตอาหารมากขึ้น

แหล่งที่มาของข้อมูล

• หนังสือพิมพ์ Asian leaders เรื่อง “เตือนปัญหาความยากจน” • นิตยสาร International Herald Tribune ฉบับวันที่ 4 พฤษภาคม 2008 เรื่อง “การลดปัญหาความยากจนและความหิวโดยในเอเชีย” : บทบาทของการเกษตรและการพัฒนาชนบท เรียบเรียงโดย Nurul Islam สถาบัน International Food Policy Research Institute ปี 2008 • สถิติความหิวโหยโลก โครงการอาหารโลก ปี 2014 .

ปฏิทิน [ เพิ่ม ]