เกี่ยวกับศูนย์ผลกระทบ

 

AN41 Farm Fig1ศูนย์เอคโค่เอเชียอิมแพคมุ่งที่จะขยายบริการต่าง ๆ ของเอคโค่เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ในเอเชียให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเกษตร ศูนย์เอคโค่เอเชียอิมแพคทำหน้าที่เบื้องต้นในการสนับสนุนด้านเทคนิคกับองค์กรที่กำลังทำงานช่วยเหลือองค์กรและพักพัฒนาที่ทำงานด้านการพัฒนาชุมชนให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สัมฤทธิ์์ผลมากยิ่งขึ้น

To access all Thai resources, CLICK HERE

https://www.echocommunity.org/en/publications/by_language/25/th


บริการ

  • ธนาคารเมล็ดพันธุ์เอคโค่เอเชียให้บริการเมล็ดพันธุ์พืชมากกว่า 100 ชนิด ที่มีประโยชน์และมีความสำคัญสูงเหมาะต่อการเพาะปลูกและเจริญเติบโตในภูมิภาคเอเชีย แต่มักถูกละเลยและนำไปใช้ประโยชน์น้อย
  • จัดงาน “ประชุมสัมมนาการเกษตรและการพัฒนาชุมชน เอคโค่เอเชีย” ทุก ๆ สองปี โดยให้การอบรมและสร้างโอกาสทางเครือข่ายให้แก่สมาชิกในการขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้น
  • อำนวยความสะดวกสำหรับการประชุมปฏิบัติการในเขตเอเชีย โดยทำงานร่วมกับกับองค์กรท้องถิ่นในหลายๆ ครั้ง เพื่อจัดฝึกอบรมทางด้านเทคนิคและเพิ่มโอกาสในการขยายเครือข่ายให้แก่สมาชิกในเครือข่าย
  • ตีพิมพ์รายงานด้านเทคนิคทุกไตรมาส (แปลเป็นภาษาท้องถิ่น) ครอบคลุมหัวข้อที่สำคัญเกี่ยวกับการเกษตรและการพัฒนาชุมชน รวมถึงรายงานข่าวสารเอคโค่เอเชียโดยเน้นทรัพยากรและกิจกรรมที่สำคัญสำหรับเครือข่าย
  • จัดเตรียมทรัพยากรหลากหลายทางด้านเทคนิคผ่าน ECHOcommunity.org และสำนักงานเอคโค่
  • ตอบข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับการเกษตรและการพัฒนาชุมชันแก่สมาชิกเครือข่าย
  • ให้คำปรึกษาแก่สมาชิกเครือข่ายเป็นรายกรณี
  • มีส่วนร่วมในงานวิจัยที่สำคัญในระดับภูมิภาคและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

 

 

ติดต่อ:

Mailing Address

Office: PO Box 64, Chiang Mai 50000 Thailand

 

Physical Address

Office: 270/5 Tung Hotel Road Soi 6, T.Watget, A.Meung, Chiang Mai 50000 Thailand

 

Asia การอัปเดต

สปอตไลท์สมาชิก ECHOcommunity: คุณ Tuntun และคุณ Thaung Si 2020-04-08

ข้อความตัดตอนมาจากรายงานโดย Patrick Trail – ECHO Asia

ขณะที่ผมเดินไปในฟาร์มกับคุณ Tuntun ในชนบทของพม่า ผมแทบจะอดยิ้มไม่ได้เพราะเขาได้นำเสนอถ่านชีวภาพที่เขาผลิตและใช้ในปุ๋ยสำหรับการปลูกต้นกล้าผลไม้ให้ผมดูอย่างภาคภูมิใจ แทนที่จะทำการเผาถ่าน ในตอนนี้เขาได้ใช้วัสดุของเสียอินทรีย์จากฟาร์มเพื่อเปลี่ยนให้กลายเป็นทรัพยากรอันมีค่าซึ่งสามารถใช้ผลิตพืชผลได้มากขึ้น แทนที่จะต้องสูญเสียคาร์บอนไปสู่บรรยากาศในรูปแบบควัน

ประมาณหนึ่งปีก่อนหน้า คุณ Tuntun เข้าร่วม Seed Saving Workshop ใน Pyin Oo Lwin และเรียนรู้วิธีการทำถ่านชีวภาพระหว่างหนึ่งในเซสชันลงมือปฏิบัติ หลังจากนั้นเขาก็กลับบ้านทันทีและลองทำด้วยตนเองจนประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง ในตอนนี้คุณ Tuntun ยังมีเพจ Facebook เพื่อแบ่งปันเทคนิคการทำฟาร์มกับชาวนาคนอื่นที่พูดภาษาพม่าโดยเขาได้อธิบายวิธีการผลิตถ่านชีวภาพและอื่น ๆ อีกมากมาย!

Thaung Si and TunTun

คุณ Thaung Si (ซ้าย) และคุณ Tuntun (ขวา) แสดงเมล็ดถั่วพร้าที่มาจาก ECHO Asia Seed Bank และขณะนี้ได้มีการปลูกเพื่อแจกจ่ายไปยังธนาคารเมล็ดพันธุ์ในพม่า

หลายอย่างที่เกิดขึ้นในที่นี้มีต้นตอมาจากพันธมิตรหลักของเราในภูมิภาคดังกล่าว ซึ่งก็คือคุณ Thaung Si นั่นเอง คุณ Thaung Si เข้าร่วมกับเราในกิจกรรมการฝึกอบรมเป็นจำนวนหลายครั้งในฐานะเพื่อนและพันธมิตรระยะยาวของ ECHO Asia และเราได้เรียนรู้อะไรมากมายจากเขาเช่นกัน เมื่อสามปีก่อนเขาก่อตั้ง Community Seed Bank ที่ Lisu Baptist Theological Seminary โดยในธนาคารเมล็ดพันธุ์ของเขานั้น เขาได้สอนวิธีทำการเกษตรและการทำสวนให้กับนักเรียนและได้สร้างผลกระทบอย่างยิ่งใหญ่ในชีวิตของหลายคน จึงกล่าวได้ว่าเขาได้หว่านเมล็ดพันธุ์ให้กับผู้คนไว้มากมายทีเดียว และก็คือที่นี่เองที่คุณ Tuntun พร้อมทั้งเกษตรกรในท้องถิ่นและผู้เข้าร่วมอื่น ๆ เกือบหนึ่งร้อยคนได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับถ่านชีวภาพและเทคนิคอื่น ๆ เมื่อปีที่แล้ว และหลังจากนั้นคุณ Thaung Si ก็ได้ติดตามพวกเขาอย่างสม่ำเสมอ

ชุมชน ECHO มีพันธมิตรมากมายที่อุทิศตนเป็นอย่างยิ่งทั่วทั้งภูมิภาคและทั่วโลกดังเช่นคุณ Thaunag Si เมื่อมีความพร้อม พันธมิตรเหล่านี้จะสามารถฝึกฝนผู้คนได้อีกมากมาย!

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง: Asia

เกี่ยวกับ Asia

ทำไมต้องเป็นเอเชีย? แม้เอเชียจะได้เปรียบทางด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างมากในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมาเนื่องจากเป็นภูมิภาคที่มีพื้นที่กว้างใหญ่และมีประชากรจำนวนมหาศาล รวมทั้งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยังไม่คงที่ แต่กระนั้นก็ตามประชากรในเอเชียที่มีฐานะยากจนก็ยังมีจำนวนมากถึงสองในสามของโลก ประเด็นความท้าทายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความยากจนในระดับภูมิภาคและความไม่มั่นคงทางด้านอาหารรวมถึง:

คนเอเชียมากกว่า 600 ล้านคนมีฐานะยากจนมาก (มีรายได้เฉลี่ยต่อวันน้อยกว่า 1 ดอลล่าห์สหรัฐ) และประชากรที่อดอยากหิวโหยจำนวน 2 ใน 3 ของโลกอยู่ในทวีปเอเชีย

แม้ว่าส่วนแบ่งค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product-GDP) ของเอเชียที่คาดหวังไว้ในปี 2015 จะขยับเข้าใกล้ 42 เปอร์เซ็นต์ แต่ภูมิภาคนี้ก็ยังคงมีประชากรที่ยากจนคิดเป็นปริมาณครึ่งหนึ่งของจำนวนประชากรโลก

การเจริญเติบโตในการผลิตข้าวซึ่งถือเป็นอาหารหลักของภูมิภาคเอเชียได้มีการชะลอตัว และพื้นที่การผลิตข้าวก็ลดลง

การขาดแคลนทรัพยากรที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชและต่อการผลิตอาหารเช่น น้ำและที่ดินทำกิน ส่งผลให้มีข้อจำกัดต่อการเจริญเติบโตด้านการผลิตอาหารมากขึ้น

แหล่งที่มาของข้อมูล

• หนังสือพิมพ์ Asian leaders เรื่อง “เตือนปัญหาความยากจน” • นิตยสาร International Herald Tribune ฉบับวันที่ 4 พฤษภาคม 2008 เรื่อง “การลดปัญหาความยากจนและความหิวโดยในเอเชีย” : บทบาทของการเกษตรและการพัฒนาชนบท เรียบเรียงโดย Nurul Islam สถาบัน International Food Policy Research Institute ปี 2008 • สถิติความหิวโหยโลก โครงการอาหารโลก ปี 2014 .

ปฏิทิน [ เพิ่ม ]