เกี่ยวกับศูนย์ผลกระทบ

Asian Farm

ศูนย์เอคโค่เอเชียอิมแพคมุ่งที่จะขยายบริการต่าง ๆ ของเอคโค่เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ในเอเชียให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเกษตร ศูนย์เอคโค่เอเชียอิมแพคทำหน้าที่เบื้องต้นในการสนับสนุนด้านเทคนิคกับองค์กรที่กำลังทำงานช่วยเหลือองค์กรและพักพัฒนาที่ทำงานด้านการพัฒนาชุมชนให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สัมฤทธิ์์ผลมากยิ่งขึ้น


บริการ

  • ธนาคารเมล็ดพันธุ์เอคโค่เอเชียให้บริการเมล็ดพันธุ์พืชมากกว่า 100 ชนิด ที่มีประโยชน์และมีความสำคัญสูงเหมาะต่อการเพาะปลูกและเจริญเติบโตในภูมิภาคเอเชีย แต่มักถูกละเลยและนำไปใช้ประโยชน์น้อย
  • จัดงาน “ประชุมสัมมนาการเกษตรและการพัฒนาชุมชน เอคโค่เอเชีย” ทุก ๆ สองปี โดยให้การอบรมและสร้างโอกาสทางเครือข่ายให้แก่สมาชิกในการขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้น
  • อำนวยความสะดวกสำหรับการประชุมปฏิบัติการในเขตเอเชีย โดยทำงานร่วมกับกับองค์กรท้องถิ่นในหลายๆ ครั้ง เพื่อจัดฝึกอบรมทางด้านเทคนิคและเพิ่มโอกาสในการขยายเครือข่ายให้แก่สมาชิกในเครือข่าย
  • ตีพิมพ์รายงานด้านเทคนิคทุกไตรมาส (แปลเป็นภาษาท้องถิ่น) ครอบคลุมหัวข้อที่สำคัญเกี่ยวกับการเกษตรและการพัฒนาชุมชน รวมถึงรายงานข่าวสารเอคโค่เอเชียโดยเน้นทรัพยากรและกิจกรรมที่สำคัญสำหรับเครือข่าย
  • จัดเตรียมทรัพยากรหลากหลายทางด้านเทคนิคผ่าน ECHOcommunity.org และสำนักงานเอคโค่
  • ตอบข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับการเกษตรและการพัฒนาชุมชันแก่สมาชิกเครือข่าย
  • ให้คำปรึกษาแก่สมาชิกเครือข่ายเป็นรายกรณี
  • มีส่วนร่วมในงานวิจัยที่สำคัญในระดับภูมิภาคและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

 

 

ติดต่อ:

Abram Bicksler, Director

Mailing Address

Office: PO Box 64, Chiang Mai 50000 Thailand

Seed Bank: PO Box 12, Fang 50110 Thailand

Physical Address

Office: 270/5 Tung Hotel Road Soi 6, T.Watget, A.Meung, Chiang Mai 50000 Thailand

Seed Bank: 121 M.8, T. Mae Na Wang, A.Mae Ai, Chiang Mai 50280 Thailand

Asia การอัปเดต

โครงการสวนโรงเรียนนำความหวังมาให้กับนักเรียนผู้อพยพ 2016-02-09

ชมรมเพาะปลูกระดับเริ่มต้นที่ Dalat International School ในปีนัง มาเลเซีย กำลังยื่นมือเข้าช่วยผู้อพยพโรฮีนจาจากประเทศพม่า ชมรมนี้พบกันอาทิตย์ละครั้งเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกอย่างเหมาะสมและหลักการเกี่ยวกับการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ นักเรียนได้ใช้งานเครื่องมือไฮโดรโปนิกส์ขนาดเล็กแบบเคลื่อนย้ายได้ ซึ่งพวกเขาจะทำการปลูกผักโขมสองชนิด: แบบท้องถิ่นและแบบบราซิล และทั้งสองชนิดก็เติบโตขึ้นอย่างสวยงาม

ด้วยความช่วยเหลือของครูผู้สอนที่ชื่อว่า Lisa Munson นักเรียนได้รับการสนับสนุนในการแบ่งปันชุดปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ให้กับโรงเรียนของผู้อพยพในปีนัง เพื่อให้การช่วยเหลือนักเรียนที่นั่น เหล่านักเรียนยังได้แบ่งปันความรู้ที่พวกเขาได้เรียนมา เกี่ยวกับการปลูกพืชอย่างยั่งยืนจากประสบการณ์การวิจัยโดยตรงของพวกเขา

Garden at Dalat International Schoolพืชส่วนใหญ่ที่โรงเรียนผู้อพยพนั้นเติบโตเป็นอย่างดี และนักเรียนก็ได้รับมอบหมายให้มีบทบาทแตกต่างกันไปในการดูแลพืชดังกล่าว ซึ่งนี่ก็นับเป็นโอกาสอันดีสำหรับพวกเขา อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสภาพผู้อพยพโดยรอบ พืชทั้งหมดนี้จำเป็นต้องได้รับการปลูกในห้องล็อก เนื่องจากว่าหากปลูกพืชข้างนอก มันอาจจะโดนขโมยไปได้ สภาพแบบปิดในร่มของห้องดังกล่าวได้ทำให้พืชบางชนิดตายไป แต่มะรุม ใบโหระพาและผักโขมนั้นเติบโตเป็นอย่างดี

ข้อมูลเพิ่มเติม:

แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับไฮโดรโปนิกส์

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง: Asia

ทรัพยากรล่าสุด: Asia

Intercropping Maize With Legumes for Sustainable Highland Maize Production

Abstract, 2018, Mountain Research and Development

Residue burning to prepare soil for maize growing deprives the soil of both protective cover and organic matter, and it exacerbates environmental issues such as Sou...

Intercropping for management of insect pests of castor, Ricinus communis, in the semi—arid tropics of India

Abstract, 2012, Journal of Insect Science

Intercropping is one of the important cultural practices in pest management and is based on the principle of reducing insect pests by increasing the diversity of an ecosyst...

Composite Fish Farming in West Bengal, India: Redesigning Management Practices during the Course of Last Five Decades

Abstract, 2018, International Journal of Aquaculture

Composite carp farming is a poly-species pond culture system in which three Indian major carps (IMC) (Labeo catla, Labeo rohita and Cirrhinus mrigala) are co-sto...

Determination of Protein, Lipid and Carbohydrate Contents of Conventional and Non-Conventional Feed Items Used in Carp Polyculture Pond

Abstract, 2014, Fisheries and Aquaculture Journal

A study was conducted during April’2010-September’2010 with a view to compare the protein, lipid and carbohydrate contents in conventional and non-conventional feed...

Optimization of stocking density for Azolla based carp polyculture pond

Abstract, 2016, International Journal of Fisheries and Aquatic Studies

The study optimized the stocking density for Azolla based carp polyculture ponds under 3 different treatments like T 1 : 10000 fish ha-1 , T 2 ...

เกี่ยวกับ Asia

ทำไมต้องเป็นเอเชีย? แม้เอเชียจะได้เปรียบทางด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างมากในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมาเนื่องจากเป็นภูมิภาคที่มีพื้นที่กว้างใหญ่และมีประชากรจำนวนมหาศาล รวมทั้งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยังไม่คงที่ แต่กระนั้นก็ตามประชากรในเอเชียที่มีฐานะยากจนก็ยังมีจำนวนมากถึงสองในสามของโลก ประเด็นความท้าทายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความยากจนในระดับภูมิภาคและความไม่มั่นคงทางด้านอาหารรวมถึง:

คนเอเชียมากกว่า 600 ล้านคนมีฐานะยากจนมาก (มีรายได้เฉลี่ยต่อวันน้อยกว่า 1 ดอลล่าห์สหรัฐ) และประชากรที่อดอยากหิวโหยจำนวน 2 ใน 3 ของโลกอยู่ในทวีปเอเชีย

แม้ว่าส่วนแบ่งค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product-GDP) ของเอเชียที่คาดหวังไว้ในปี 2015 จะขยับเข้าใกล้ 42 เปอร์เซ็นต์ แต่ภูมิภาคนี้ก็ยังคงมีประชากรที่ยากจนคิดเป็นปริมาณครึ่งหนึ่งของจำนวนประชากรโลก

การเจริญเติบโตในการผลิตข้าวซึ่งถือเป็นอาหารหลักของภูมิภาคเอเชียได้มีการชะลอตัว และพื้นที่การผลิตข้าวก็ลดลง

การขาดแคลนทรัพยากรที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชและต่อการผลิตอาหารเช่น น้ำและที่ดินทำกิน ส่งผลให้มีข้อจำกัดต่อการเจริญเติบโตด้านการผลิตอาหารมากขึ้น

แหล่งที่มาของข้อมูล

• หนังสือพิมพ์ Asian leaders เรื่อง “เตือนปัญหาความยากจน” • นิตยสาร International Herald Tribune ฉบับวันที่ 4 พฤษภาคม 2008 เรื่อง “การลดปัญหาความยากจนและความหิวโดยในเอเชีย” : บทบาทของการเกษตรและการพัฒนาชนบท เรียบเรียงโดย Nurul Islam สถาบัน International Food Policy Research Institute ปี 2008 • สถิติความหิวโหยโลก โครงการอาหารโลก ปี 2014 .

ปฏิทิน [ เพิ่ม ]