ธนาคารเมล็ดพันธุ์เอคโค่เอเชียเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจด้านเมล็ดพันธุ์ใช่หรือไม่

ไม่ใช่ เอคโค่เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร มีนิมิตเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าโดยการจัดหาทางออกที่ยั่งยืนสำหรับปัญหาความอดอยากหิวโหยให้แก่เกษตรกรและชาวสวนรายย่อย ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในประเทศที่กำลังพัฒนา ธนาคารเมล็ดพันธุ์ถือเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจระดับโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเตรียมเมล็ดพันธุ์ให้แก่บุคคลหรือองค์กรที่กำลังทำงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและชาวสวนที่มีฐานะยากจนโดยตรง ไม่ได้ก่อตั้งเพื่อจัดหาหรือจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ให้แก่ชาวสวนในประเทศสหรัฐอเมริกา

ฉันเป็นชาวสวนในประเทศอเมริกา ฉันจะสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์จากเอคโค่ได้อย่างไร

ธนาคารเมล็ดพันธุ์สากลได้จัดเตรียมรายการเมล็ดพันธุ์ต่าง ๆ ไว้ให้บริการแก่สมาขิกเครือข่ายในต่างประเทศที่กำลังทำงานด้านการพัฒนาชุมชนโดยเฉพาะ ดังนั้นสำหรับชาวสวนในประเทศอเมริกา จะสามารถสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ของเราได้ทางร้านหนังสือเอคโค่ และผ่านร้านหนังสือออนไลน์ในเวบไซต์ของเรา

ถ้าฉันต้องการซื้อเมล็ดพันธุ์ในปริมาณมากกว่าที่เอคโค่จัดไว้จำหน่าย ฉันจะหาซื้อได้จากที่ไหนบ้าง

เมล็ดพันธุ์หลายชนิดที่มีอยู่ในรายการของเรานั้นมาจากสถานีวิจัยหรือธนาคารเมล็ดพันธุ์สากล จึงไม่สามารถจำหน่ายในบริมาณมากได้ บางชนิดมีการทดลองปลูกในงานวิจัยและในแปลงสาธิตเกษตรในฟลอริด้า และบางชนิดซื้อมาจากบริษัทเมล็ดพันธุ์ท้องถิ่น

เมล็ดพันธุ์ชนิดใดบ้างที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าในประเทศของฉันได้

แต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฏระเบียบการนำเข้าของประเทศนั้น โปรดติดต่อกระทรวงเกษตรในประเทศของท่านเพื่อตรวจสอบรายชื่อพืชที่ห้ามนำเข้าหรือพืชต้องห้าม และบางครั้งเมล็ดพันธุ์อาจได้รับอนุญาตให้นำเข้า แต่ไม่สามารถนำเข้าส่วนอื่นๆเช่น หน่อ ผล กิ่งก้าน ฯลฯ ของพืชได้ ท่านสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากธนาคารเมล็ดพันธุ์ได้ 

ทำอย่างไรฉันจึงจะได้รับใบรับรองสุขอนามัยพืช

เราสามารถดำเนินการขอรับใบรับรองสุขอนามัยพืชสำหรับเมล็ดพันธุ์ที่ถูกส่งออกจากธนาคารเมล็ดพันธุ์เอคโค่เพื่อท่านได้ กระบวนการนี้ใช้เวลาอย่างน้อยสองสัปดาห์ ดังนั้นโปรดให้เวลาสำหรับขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการ และเช่นเดียวกับใบรับรองสุขอนามัยพืช บ่อยครั้งจำเป็นที่ท่านจะต้องได้รับใบอนุญาตนำเข้าเมล็ดพันธุ์จากประเทศที่นำเข้าก่อน ทางการจึงจะสามารถออกใบรับรองสุขอนามัยพืชให้ได้ ถ้าท่านต้องการขอรับใบรับรองสุขอนามัยพืช โปรดติดต่อธนาคารเมล็ดพันธุ์โดยตรง และเรายินดีที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ท่าน ติดต่อเราได้ที seeds@echonet.org