1. Ngwara (pia inajulikana kama maharagwe ya hyacinth katika nchi zinazozungumza Kiingereza na dolich katika nchi zinazozungumza Kifaransa) ni spishi ya Kiafrika. Ndugu zake wa porini wanaweza kupatikana katika maeneo kame ya Namibia na nchi zingine za kusini na mashariki mwa Afrika. Ngwara...
  2. Authors: T.N. Motis, J.M. Longfellow, A.D. Jani, B.J. Lingbeek, C.J. D'Aiuto, J.C.J. Bergen Keywords: Moringa oleifera, intercropping, legumes,Vigna unguiculata,Canivalia ensiformis,Cajanus cajan,Lablab purpureus, alley cropping DOI: 10.17660/ActaHortic.2017.1158.11 Abstract: In Limpopo Province...