Baadhi ya wafugaji na wataalamu wa Kilimo Hai nchini Tanzania wakielezea mbinu bora za ufugaji (wanyama na samaki).


mikoa/kanda

East Africa