Baadhi ya wakulima na wajasiriamali nchini Tanzania wakielezea ni kwa namna gani ya kufanya Kilimo Hai kibiashara.


mikoa/kanda

East Africa