ဤအရာ Collection သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

  1. အဓိက အရင်းအမြစ် 2016-09-28 Farmers in many parts of the world, because of human population growth, have little choice but to crop their land continuously, with scarce resources to replace nutrients withdrawn by each successive crop. Crop residues are often lost as a source of organic matter and mulch, usually through...
  2. အဓိက အရင်းအမြစ် 2012-11-14 The UNCCD estimates that over 250 million people are affected by land degradation, and about 1 billion people in over 100 countries are at risk. According to the WMO, 33% of the world’s land surface is vulnerable to land degradation.Degraded lands lead to overall reduced productivity and reduced...
  3. 2016-10-18 While doing legume intercropping research in South Africa (2010-2015), ECHO staff members learned about a system of cereal/cowpea production developed in Nigeria through research by IITA (International Institute of Tropical Agriculture) and national partners (Ajeigbe et al. 2010a, Ajeigbe et al....
  4. 2015-04-30 We recently learned of correspondence among several network members on the topic of Conservation Agriculture (CA) in areas of heavy rain. The information seemed potentially helpful for others in ECHO’s network, so we are sharing it here.
  5. 2017-02-08 Cover crops play a key role in sustainable agriculture by providing sustainable sources of nutrients as well as protective soil cover to minimize erosion and reduce moisture stresses. Examples of successful cover cropping systems in East Africa will be illustrated as well as constraints and...

အခြားရလဒ်များရှာနေပါသလား။

Search ECHOcommunity for more resources about Systems that Utilize GMCCs