ဤအရာ Link သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: Deutsche (de), English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

https://www.ithaka-institut.org/en/home

The Ithaka Institute is an international open source network for carbon strategies. It is a non-profit research foundation with the Headquarter in Europe having independent offices in the USA, Nepal and Australia. In the last decade, Ithaka became a leading research collaboration for carbon sequestration and cycling through agronomic methods. The Institute is known for its expertise in production, post-production treatment and use of biochar. Ithaka established the European Biochar Certificate and developed numerous biochar based products. We are engaged in several food security, soil fertility and reforestation projects in Eastern Asia.

The Ithaka Institute offers carbon intelligent solutions including the use of carbon-positive building materials, increased biomass production in the urban environment, fostering biodiversity, improving green water cycles and promoting carbon recycling.