ဤအရာ Presentation သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

 

Presented By: Kayode Murphy

Event: 2016 ECHO West Africa Forum: Ibadan, Nigeria (2016-04-12)

  • Plantains and several banana varieties are mainly propagated through vegetative means. The slow rate of sucker multiplication is one of the major constraints to plantain production
  • The usual process of sucker removal and transplanting has been observed to be inadequate and encourage infection and spread of nematode and weevils.
  • To counteract these, rapid production of clean materials has become imperative.
  • There are various methods of rapid sucker multiplication each of which has their advantages and limitations depending on the sucker type, field available and targets of sucker volume needed.
  • The choice of which to use will however be on the operators.