ဤအရာ Presentation သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

 

Presented By: Roy Danforth, Evangelical Covenant Church Missionary

Event: ECHO International Agriculture Conference 2015 (2015-11-18)

CEFA, or the Center for Experimentation and Formation in Agriculture, is a teaching and research agriculture center where almost 150 acres have been planted in various kinds of fruit trees, improved varieties of beans, corn, cassava, and other field crops.  The farm also features new methods of no-burn farming, composting, leguminous cover cropping, and more. All efforts are focused on training small-scale farmers of various tribal groups including the Fulani and Pygmy populations.  Short- and long-term trainings are offered at the center in addition to village-based seminars. CEFA is a Christian-based NGO that partners with local churches to seek the transformation of individuals and communities to follow Jesus.