ဤအရာ Presentation သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

 

Presented By: Eric Toensmeier

Event: 2014 ECHO International Agriculture Conference (2014-11-18)

Climate change will have its worst effects on the world’s poorest people. Perennial crops and agroforestry systems can help reduce the effects of climate change by sequestering carbon, while also helping to address social and environmental challenges through restoration of degraded land, stabilizing slopes, and improving nutrition and incomes. We’ll review the global palette of perennial farming systems, including agroforestry, managed grazing, and tree crop systems. We’ll also introduce the perennial staple crops that provide protein, carbohydrates, and fats, including established species like breadfruit and new species under development like perennial rice. 

Presenter:

Eric Toensmeier is the award-winning author of Paradise Lot and Perennial Vegetables, and the co-author of Edible forest Gardens.  He is an appointed lecturer at Yale University and an international trainer presenting in English and Spanish in the US, Canada, Mexico, Guatemala, and the Caribbean.   Currently he is writing Carbon Farming: a Global Toolkit for Stabilizing the Climate with Tree Crops and regenerative Agriculture Practices. He has studied permaculture and useful plants of the world for over two decades.