ဤအရာ Collection သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: Español (es), English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

  1. 2014-11-17 Related to an initiative for street children in Nyeri, Kenya to empower them to start their own businesses, inquiries revealed that animal feed preservation for the growing dairy industry was a business opportunity. Low-cost harvesting and baling equipment was introduced in 2010 to facilitate...
  2. 2014-11-19 The world relies on just five crops for more than 50 percent of their food intake.If anything happened to any one of these crops, millions would starve to death.In her presentation Penny will explain why it is important to select underutilized, nutritious crops, and learn everything you can about...
  3. 2014-11-18 Climate change will have its worst effects on the world’s poorest people. Perennial crops and agroforestry systems can help reduce the effects of climate change by sequestering carbon, while also helping to address social and environmental challenges through restoration of degraded land,...
  4. 2014-11-18 Animal agriculture – the integration of domesticated animals of all types with agriculture practices.Sustainable development – the overused and oftentimes misunderstood or misrepresented concept of “improving” something and having that last for a “long period of time”.Ecological restoration – the...
  5. 2014-11-20 Toxic synthetic chemicals such as pesticides and pharmaceutical residues are a major threat to drinking water safety worldwide. Unfortunately, major international water development initiatives focus exclusively on microbial pathogens (the most immediate threat to health) while neglecting...

အခြားရလဒ်များရှာနေပါသလား။

Search ECHOcommunity for more resources about 2014 Presentations - ECHO International Agriculture Conference