ဤအရာ Publication Issue သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

The United States Agency for International Development (USAID) funded Jamaica Rural Economy and Ecosystems Adapting the Climate cHange II (Ja REEACH II) project is pleased to share with you to this “Farmers Handbook for Onion Production.” This handbook was developed to equip you our stakeholders and your stakeholders with fundamental knowledge and best practices information aimed at providing guidance through the onion production cycle to help ensure onions bulbs at harvest that are free from disease, wholesome and adequately field cured and dried.

We do hope that you will find the information in this handbook useful in assisting to optimize the profitability of your agribusiness and to sustain and promote your livelihood pursuits, and by extension improve the onion value
chain competitiveness and resilience.


Collections