ဤအရာ Presentation သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

 

Presented By: Robert Pelant, DVM

Event: 2014 ECHO International Agriculture Conference (2014-11-18)

Animal agriculture – the integration of domesticated animals of all types with agriculture practices. Sustainable development – the overused and oftentimes misunderstood or misrepresented concept of “improving” something and having that last for a “long period of time”. Ecological restoration – the multi-faceted discipline of bringing health and balance back to damaged ecosystems. This talk will discuss and merge these three concepts citing practical examples from around the world. The overriding context of the talk will be reconciliation (Colossians 1:15-20) and how that gives us direction and hope for the future.

Presenter:

Robert is a veterinarian with over 30 years of global sustainable development and animal agriculture experience. He has lived/worked in Latin America, Asia, Europe, and Africa, and has established local nonprofits or trusts in a dozen countries. Robert is the founding CEO of the Pacific Rim Institute (PRI) based on Whidbey Island, WA.  PRI is gradually converting abandoned agricultural land into native prairie and forest, and also offers educational and community outreach programs.