About the Impact Center

Asian Farm

ស្វែងរកការពង្រីកសេវាកម្មរបស់អេកូដើម្បីជួយដល់អ្នកទាំងឡាយណាដែលកំពុងធ្វើការជាមួយអ្នកក្រីក្រនៅទ្វីបអាស៊ីអោយមានប្រសិទ្ធិខ្លាំងឡើង ជាពិសេសក្នុងតំបន់កសិកម្ម។ មជ្ឈមណ្ឌលឥទ្ធិពលអាស៊ីអេកូ ដំណើរការជាបឋមជាអង្គការជំនួយផ្នែកបច្ចេកទេសដោយជួយអង្គការនិងអ្នកធ្វើការផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍អោយមានការប្រតិបត្តិការងារអោយកាន់តែមានប្រសិទ្ធិភាពឡើង។”


Services

  • ធនាគារគ្រាប់ពូជរបស់អេកូអាស៊ី កំពុងតែផ្តល់ជូនពូជដែលសំខាន់និងមិនសូវបានប្រើប្រាស់សមស្របសំរាប់ការប្រើប្រាស់ជាង១០០ប្រភេទនៅអាស៊ី។
  • ការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំរៀងរាល់ពីរឆ្នាំម្តង “សន្និបាទស្តីពីការអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍និងកសិកម្មរបស់អេកូអាស៊ី” ដែលផ្តល់ជូននូវវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនិងឪកាសចងជាបណ្តាញទៅក្នុងសមាជិកបណ្តាញ។
  • សម្របសម្រួលសិក្ខាសាលាប្រចាំតំបន់យ៉ាងទៀងទាត់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ី ជាញឹកញាប់ចាប់ដៃគូជាមួយអង្គការក្នុងតំបន់ ដោយផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសនិងឪកាសចងជាបណ្តាញទៅក្នុងបណ្តាញ។
  • បោះពុម្ពផ្សព្វផ្សាយឯកសារកំណត់ត្រាបច្ចេកទេសប្រចាំត្រមាស (បកប្រែទៅជាភាសាតាមតំបន់) គ្របទៅលើប្រធានបទសំខាន់ៗទាក់ទងនឹងកសិកម្មនិងការអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ ក៏ដូចជា ព័ត៌មានជាទៀងទាត់របស់អេកូអាស៊ី ដោយពន្លេចនូវធនធានសំខាន់ៗនិងសកម្មភាពទាក់ទងនឹងបណ្តាញ។
  • ការផ្តល់ជូនធនធានបច្ចេកទេសជាច្រើនតាមរយះ ECHOcommunity.org (សហគមន៍អេកូចុចអក់) និងការិយាល័យ។
  • ការផ្តល់ជូននូវការឆ្លើយតបផ្នែកបច្ចេកទេសដល់សមាជិកបណ្តាញដែលមានសំណួរទាក់ទងនឹងកសិកម្មនិងសំណួរផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ និង
  • ការផ្តល់ជូននូវការពិគ្រោះយោបល់ដល់សមាជិកបណ្តាញស្តីពីគ្រឹះពីមួយករណីទៅមួយករណី និង
  • ការចូលរួមក្នុងការស្រាវជ្រាវតាមតំបន់ដែលមានសារះសំខាន់និងការចែកចាយព័ត៌មាន។

 

 

Contact:

Abram Bicksler, Director

អាស័យដ្ឋានសំបុត្រ

Office: ការិយាល័យ: ភីអូបក់ ៦៤ ឈៀងម៉ៃ៥០០០០ ថៃ

Seed Bank: ធនាគារគ្រាប់ពូជ: ភីអូបក់១២ ហ្វាង៥០១១០ ប្រទេសថៃ

អាស័យដ្ឋានផ្ទាល់ខ្លួន:

Office: ការិយាល័យ ២៧០/៥ សណ្ឋាគារធុង ផ្លូវទី៦ ធីវាតកែត អេមឿង ឈៀងម៉ៃ ៥០០០០ ប្រទេសថៃ

Seed Bank: ធនាគារគ្រាប់ពូជ ១២១ អិម៨ ធី ម៉ែណាវាង អេ ម៉ែអាយ ឈៀងម៉ៃប្រទេសថៃ

Asia Updates

គម្រោងច្បារដំណាំនៅសាលារៀន នាំមកនូវក្ដីសង្ឃឹមដល់សិស្សានុសិស្សដែលជាជនភៀសខ្លួន 2016-02-09

ក្លឹបច្បារដំណាំងាយៗនៅសាលាដាឡាត អាំងទែរណាសូណាល់ (Dalat International) នៅប៉េណាំង (Penang) នៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ី កំពុងតែធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជួយដល់ក្រុមជនភៀសខ្លួនរ៉ូហ៊ីងយ៉ាសញ្ជាតិភូមា។ ក្លឹបនេះ ជួបប្រជុំគ្នាមួយដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍ ប្រយោជន៍ស្វែងយល់អំពីវិធីអនុវត្តន៍លើការដាំរុក្ខជាតិនៅក្នុងសួន និងគោលការណ៍នានាដែលនៅពីក្រោយជលវប្បកម្ម។ សិស្សានុសិស្សបាន និងកំពុងដោះស្រាយបញ្ហាឧបករណ៍ជលវប្បកម្មដែលពួកគេដាំអេពីណាស៍ (Spinacia oleracea) ពីរប្រភេទ: ពូជអេពីណាស៍ក្នុងស្រុក និងពូជអេពីណាស៍មកពីប្រេហ្ស៊ីល ហើយដែលពូជទាំងពីរប្រភេទកំពុងតែដុះឡើងបានយ៉ាងល្អ។

តាមរយៈគ្រូរបស់ពួកគេ គឺលីហ្សា មូសុន (Lisa Munson) សិស្សានុសិស្សទាំងអស់បានផ្ដល់នូវការគាំទ្រសម្រាប់ការចែករំលែកឈុតឧបករណ៍ជលវប្បកម្មនេះជាមួយនឹងសាលារៀននៃជនភៀសខ្លួនមួយកន្លែងនៅប៉េណាំងទុកជាវិធីមួយដែលជួយដល់សិស្សានុសិស្សនៅទីនោះ។ លើសពីនេះ សិស្សានុសិស្សទាំងអស់ បានចែករំលែកចំណេះដឹងគ្នាទៅវិញទៅមកដែលរហូតដល់ពេលនេះ ពួកគេបានកើនការយល់ដឹងអំពីការដាំដើមឈើនៅក្នុងសួនប្រកបដោយនិរន្តរភាពពីការរុករកស្រាវជ្រាវសាមញ្ញៗរបស់ពួកគេ។

Garden at Dalat International Schoolរុក្ខជាតិភាគច្រើនបំផុតដែលមាននៅសាលារៀននៃជនភៀសខ្លួន កំពុងដុះលូតលាស់យ៉ាងល្អ ហើយសិស្សានុសិស្សត្រូវបានគេចាត់ឲ្យមានតួនាទីមើលថែរុក្ខជាតិទាំងនោះដែលរហូតមកដល់ពេលនេះ បានក្លាយទៅជាឱកាសវិជ្ជមានមួយសម្រាប់ពួកគេ។ យ៉ាងក៏ដោយ ដោយសារតែបញ្ហាជុំវិញស្ថានភាពនៃជនភៀសខ្លួន រុក្ខជាតិទាំងអស់ត្រូវដុះលូតលាស់នៅពីក្រោយទ្វារចាក់សោ ពីព្រោះមានលទ្ធភាពមួយដែលថា នឹងមានការលួចបេះបោចរុក្ខជាតិទាំងនោះ បើគេដាំវានៅខាងក្រៅ។ លក្ខខណ្ឌនៃផ្នែកខាងក្នុងបន្ទប់ បានបណ្ដាលឲ្យមានរុក្ខជាតិមួយចំនួនងាប់ តែដើមម្រុំ, ជីក្រហម, និងអេពីណាស៍ នៅកំពុងតែដុះលូតលាស់បានយ៉ាងដដែល។

ប្រភពព័ត៌មានច្រើនទៀត:

ប្រភពព័ត៌មានអំពីជលវប្បកម្ម

ព្រឹត្តិការណ៍ដែលនឹងកើតមានឡើង: Asia

ប្រភព​ធនធាន​ចុង​ក្រោយ​បំផុត: Asia

Intercropping Maize With Legumes for Sustainable Highland Maize Production

Abstract, 2018, Mountain Research and Development

Residue burning to prepare soil for maize growing deprives the soil of both protective cover and organic matter, and it exacerbates environmental issues such as Sou...

Intercropping for management of insect pests of castor, Ricinus communis, in the semi—arid tropics of India

Abstract, 2012, Journal of Insect Science

Intercropping is one of the important cultural practices in pest management and is based on the principle of reducing insect pests by increasing the diversity of an ecosyst...

Composite Fish Farming in West Bengal, India: Redesigning Management Practices during the Course of Last Five Decades

Abstract, 2018, International Journal of Aquaculture

Composite carp farming is a poly-species pond culture system in which three Indian major carps (IMC) (Labeo catla, Labeo rohita and Cirrhinus mrigala) are co-sto...

Determination of Protein, Lipid and Carbohydrate Contents of Conventional and Non-Conventional Feed Items Used in Carp Polyculture Pond

Abstract, 2014, Fisheries and Aquaculture Journal

A study was conducted during April’2010-September’2010 with a view to compare the protein, lipid and carbohydrate contents in conventional and non-conventional feed...

Optimization of stocking density for Azolla based carp polyculture pond

Abstract, 2016, International Journal of Fisheries and Aquatic Studies

The study optimized the stocking density for Azolla based carp polyculture ponds under 3 different treatments like T 1 : 10000 fish ha-1 , T 2 ...

About Asia

ហេតុអ្វី អាស៊ី? បើទោះជាការកើនឡើងនូវសេដ្ឋកិច្ចគួអោយកត់សំគាល់ជាងបីទសវត្សនេះក្តី ដោយសារភាពធំសំបើមរបស់តំបន់ ប្រជាជនជាច្រើនរបស់វា ក៏ដូចជាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលមិនស្មើគ្នា ក៏អាស៊ីនៅតែជាតំបន់ដែលមានអ្នកក្រដល់ទៅពីរភាគបីរបស់ពិភពលោកទាំងមូល។ ការនៅមានការប្រឈមទាក់ទងនឹងភាពក្រីក្រនៅក្នុងតំបន់និងអសន្តិសុខស្បៀង រួមមានទាំង: 

ប្រជាជនអាស៊ីជាង៦០០លាននាក់រស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រមែនទែន (តិចជាង១ដុល្លាក្នុងមួយថ្ងៃ)ហើយ២/៣ នៃប្រជាជនដែលមានភាពអត់ឃ្លានរបស់ពិភពលោកគឹរស់នៅអាស៊ី។

ទោះបីជាការរួមចំណែករបស់របស់អាស៊ីនូវកំណើន ផលិតផលក្នុងស្រុកជាសកលក៏ដោយក៏គេនៅរំពឹងថានឹងឈានទៅដល់៤២ភាគរយនៅត្រឹមឆ្នាំ២០១៥ ក៏តំបន់នេះនឹងនៅតែជាកន្លែងអ្នកក្រីក្រពាក់កណ្តាលរបស់ពិភពលោកដដែល។

កំណើនក្នុងការផលិតស្រូវ ជាការសំខាន់សំរាប់អាស៊ី មានការយឺតយ៉ាវ ហើយនិងតំបន់ផលិតផលស្រូវមានការធ្លាក់ចុះ។

ភាពខ្វះខាតនូវធនធានសំរាប់ការដាំដុះ (ដូចជាទឹកនិងដីដែលអាចដាំបាន)និងក្លាយជាបញ្ហាកាន់តែច្រើនឡើងសំរាប់កំណើននៃការផលិតអាហារ។

ប្រភពធនធាន:

អ្នកដឹកនាំតំបន់អាស៊ីចេញនូវការព្រមានពីភាពក្រីក្រ អង្គការប្រាប់ដំណឹងជាមុន (International Herald Tribune) ខែ ឧសភា ទី៤ឆ្នាំ២០០៨ ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងភាពអត់ឃ្លាននៅអាស៊ី: តួនាទីរបស់កសិកម្មនិងការអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ កែសម្រួលដោយ នូរូល អិស្លាម, វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយស្បៀងអាហារពិភពលោក ២០០៨។ទិន្នន័យភាពអត់ាឃ្លានពិភពលោក កម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោក ២០១៤។

ប្រតិទិន [ ច្រើន​ទៀត ]