This Publication Issue does not exist in your language, View in: English (en), Français (fr), Español (es),
Or use Google Translate:  
Kreyòl Ayisyen (ht) | Chanje Lang (Change Language)

Pest Prevention: The Foundation of Integrated Pest Management

Echoes from our Network: Nutrition Education in the Context of Community Agriculture Programs

From ECHO's Seed Bank: New Lima Bean Cultivars Available

Books, Web Sites, and Other Resources: Syntropic Farming Guidebook by Roger Gietzen


Articles


Prevansyon Pès Ki Detwi Jaden

Stacy Swartz

Tout kote moun ap pale sou jesyon bèt k’ap atake jaden, yo pi souvan adrese kijan ou dwe siveye pou bèt epi kisa ou ka fè pou redwi yo lè yo parèt : enspeksyon, idantifikasyon, pwazon, elatriye. Men, prevansyon se yon estrateji ki kle epi souvan moun pase sou li san yo pa rann kont. Genyen teknik kiltivatè a kapab anplwaye pou l’ minimize chans pès yo pral bay li pwoblèm. Nan atik sa a, nou pral eksplore ki wòl prevansyon kapab jwe nan afè jesyon bèt, ensèk, ak maladi (pès) ki lènmi jaden an.