Kreyòl Ayisyen (ht) | Chanje Lang (Change Language)

Normal Temperature, Respiration, Heart Rate and Weights for Goats, Cattle, Pigs, Horses in Haiti  Temperati, Respirasyon, Batman Kè epi Pwa Nòmal pou Kabrit, Bèf, Kochon, Cheval an Ayiti