Fè Yon Pi Tounen Yon Tiyo

Fè Yon Ponp Ak Tiyo Plastik
Sispan Pran Maladi Nan Dlo Kontaminen
Li Pa Koute Plis Pase Yon Visit Doktè