CHO tồn tại để giảm nạn đói và cải thiện cuộc sống qua đào tạo và tài liệu về nông nghiệp. Là một tổ chức Cơ Đốc không phân biệt hệ phái, ECHO có những trung tâm tác động trên khắp thế giới làm việc để liên kết những nông dân sản xuất nhỏ lẻ, những người đang làm việc để xóa bỏ nạn đói trên toàn cầu, với những tài liệu cần thiết và với nhau. Trụ sở ECHO quốc tế nằm tại nông trại triển lãm nông nghiệp nhiệt đới tại phía Bắc Fort Myers, Florida.

Qua trang web ECHOcommunity.org, ECHO cung cấp những tài liệu và tập huấn về nông nghiệp và công nghệ phù hợp để phát triển nguồn nhân lực tại hơn 180 quốc gia. Những tài liệu này đại diện cho một nền tảng kiến thức rộng lớn gồm những thông tin thiết thực, hỗ trợ kỹ thuật giàu kinh nghiệm và ngân hàng hạt giống mở rộng tập trung vào những cây rất hữu ích nhưng ít được sử dụng.

ECHO cũng làm việc để khám phá, kiểm tra, ghi chép và phổ biến những kinh nghiệm tốt nhất trong sản xuất nông nghiệp bền vững và áp dụng công nghệ phù hợp.

Thông qua trang Cộng đồng ECHO và tổ chức những sự kiện trên toàn cầu, ECHO tạo cơ hội cho người làm việc trong ngành kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, ý tưởng và khích lệ lẫn nhau.

ECHO là gì?

Trong thời điểm giá lương thực tăng cao, nhiều phụ nữ, trẻ em và nam giới đều phải đối mặt với nạn đói và suy dinh dưỡng. Nhu cầu cho các giải pháp bền vững chưa bao giờ lớn hơn.

ECHO tồn tại cho một duyên cớ lớn, đó là giúp những người làm việc với người nghèo trên khắp thế giới trở nên hiệu quả hơn, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp. Chúng tôi làm việc này theo ba cách:

Các công tác cốt lõi của ECHO:

 • Giáo dục và Đào tạo
  • Chương trình thực tập
  • Kinh nghiệm thực tếGiáo dục chính thức
  • Hội thảo
  • Những ý tưởng sáng tạo
 • Các ấn phẩm như Tài liệu Phát triển ECHO
  • Hỗ trợ kỹ thuật thông qua các đơn vị phản hồi kỹ thuật
  • Hạt giống của cây trồng ít sử dụng
  • Tài liệu kỹ thuật nông nghiệp
 • Mạng lưới quan hệ
  • Hội thảo, Hội nghị chuyên đề và các Diễn đàn trên toàn cầu
  • Giao lưu qua thư
  • Quan hệ đối tác chiến lược

Cách dùng trang ECHOCommunity.org

Trang Cộng đồng ECHO là một cộng đồng mà các thành viên có quyền truy cập vào gần như tất cả các tài liệu trực tuyến của ECHO, cũng như các công cụ thông tin liên lạc để giúp nhân viên phát triển kết nối với nhau.

Vì là một môi trường hợp tác, một điều rất quan trọng là các thành viên phải đóng góp bằng cách đặt và trả lời các câu hỏi, đánh giá và đóng góp tài liệu, và bằng việc chia sẻ những gì họ đã học được khi ứng dụng các kỹ thuật nông nghiệp và phát triển kỹ thuật trong thực tế.
Để tạo điều kiện cho việc hợp tác này và duy trì chất lượng của tài liệu được cung cấp, hầu hết tài liệu trong trang ECHOcommunity.org đều đòi hỏi làm thành viên để truy cập. Quyền thành viên là miễn phí cho tất cả, và các nhân viên phát triển nông nghiệp đang làm việc cho môi trường quốc tế được cung cấp các lợi ích đặc biệt.