1. 2019-01-01 Pandan yon moun sou late ap soufri grangou, lemonn jounen jodi a gen devwa pou li reflechi yan lot fwa anko sou kijan li konprann travay te epi kijan li konprann anviwonman an, Nou menm ki Kretyen, nou ta sipoze devan tout moun nan jan nou okipe yon kreyasyon ki ap plenn. Pou n' onore Senye nou...
  2. 2004-01-01 Pimsleur Language Program - Haitian Creole Publisher: Simon & Schuster Audio, [2004] Media: CD Summary: Language program with each lesson containing both new and familiar material.Each lesson is just under 30 minutes. Description: set of 5discs