Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Sách này có thể không còn bản in.

Into The Light  One Woman On A Mission To Bring Aids Out Of The Darkness

Publisher : Ndugu Films, [2010]

Media: DVD

Summary: Into The Light. 2010 One woman on a mission to bring Aids out of the darkness. New sealed DVD. 70 minutes. Winner Sembene Ousmane award 2008. Zanzibar International film festival. Tanzanian socialist  Mama Lyimo sets out on a 40 day emotional journey across Tanzania to understand why the AIDS pandemic is having a horrific death toll in her East African country. 

Description: 1 disc (70min.)

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 2010
  • Nhà Xuất Bản: Ndugu Films
  • Thư viện ECHO: DVD 005