Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en), Español (es),
Hoặc dùng Google Translate:  

Sách này có thể không còn bản in.

Pasajes is a complete intermediate Spanish program with five components carefully coordinated by theme and by grammar and vocabulary focus. Instructors can choose from these five components to craete a course to fit their own approach. An Instructor's Manual for the porgram is also available.

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1987
  • Nhà Xuất Bản: Random House
  • ISBN-10: 0394353234
  • Dewey Decimal: 468.642
  • Thư viện ECHO: 468.642 BRE SPANISH