Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Best management practices for selection, establishment and maintenance of Florida lawngrasses.

 

OUT OF PRINT - DO NOT REMOVE FROM LIBRARY

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1995
  • Nhà Xuất Bản: University of Florida
  • ISBN-10: 0916287130
  • ISBN-13: 978-0916287139
  • Dewey Decimal: 635.964
  • Thư viện ECHO: 635.964 MCC

Mua