Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Evaluates and rates one hundred major corporations on a wide range of policies, such as animal testing, South African investment, AIDS, and fair employment.

Chi tiết Ấn phẩm

  • Nhà Xuất Bản: Prentice Hall Press
  • ISBN-10: 0132900734
  • Dewey Decimal: 332.6
  • Thư viện ECHO: 332.6 ALP

Mua