Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

This book documents the 1984 drought and famine in Ethiopia.

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1985
  • Nhà Xuất Bản: Providence Journal Co.
  • Dewey Decimal: 916.
  • Thư viện ECHO: 916. PAT