Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

This publication discussed the current status, priority areas for research and development and recommended regimens.

Chi tiết Ấn phẩm

  • Nhà Xuất Bản: World Health Organization
  • Dewey Decimal: 616.936
  • Thư viện ECHO: 616.936 WHO