Điều này Presentation không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

 

Người Thuyết trình: Sophia Kasubi

Sự kiện: Best Practices in Areas of Conflict (04-11-2015)