Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Includes chapters on: Principles of Preventive Crop Protection; Pests in Field and Store; Methods of Crop and Storage Protection; references; index. 2 editions 

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1992
  • Nhà Xuất Bản: Margraf Verlag
  • ISBN-10: 3823611135
  • ISBN-13: 9783823611134
  • Dewey Decimal: 632.9
  • Thư viện ECHO: 632.9 STO