Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

This manual contains information on Production constraints, Strategies, Post Harvest Technology and Research on Cassava in Africa.

Chi tiết Ấn phẩm

  • Nhà Xuất Bản: UNICEF
  • ISBN-13: 9789781310416
  • Dewey Decimal: 633.682
  • Thư viện ECHO: 633.682 UNI

Bộ sưu tập

Mua