Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Sách này có thể không còn bản in.

This book contains articles written under two main categories - overview of soil mineral stress-worldwide and genetic potentials for solving problems of soil mineral stress.

420 pages, illustrated

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1976
  • Nhà Xuất Bản: Cornell University
  • Dewey Decimal: 631.41
  • Thư viện ECHO: 631.41 WRI