Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

IPGRI has four main elements in its work on plant genetic resources: strengthening national programmes, contributing to international collaboration, improving strategies and technologies for conservation, providing an internaional information serivce.

Chi tiết Ấn phẩm

  • Nhà Xuất Bản: IPGRI
  • ISBN-10: 9290431466
  • Dewey Decimal: 631.523
  • Thư viện ECHO: 631.523 IPG