Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Sách này có thể không còn bản in.

This Agrodok series #28 concerns identification of crop damage caused by diseases, pests or mineral deficiencies.

77 pages, illustrations

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 2004
  • Nhà Xuất Bản: Agromisa Foundation and CTA (Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation)
  • ISBN-10: 9077073310
  • Dewey Decimal: 632.8
  • Thư viện ECHO: 632.8 AGR