Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

This publication includes a glossary of English-French terms that are a useful tool for translators, interpreters and scientists working in animal agriculture and related fields.

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1996
  • Nhà Xuất Bản: ILCA
  • ISBN-10: 9290532971
  • ISBN-13: 978-9290532972
  • Dewey Decimal: 636.003
  • Thư viện ECHO: 636.003 ILC

Bộ sưu tập

Mua