Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

An inventory of seed catalogs listing all non-hybrid vegetable seeds available in the U.S. and Canada.

Copy of the 1st and 2nd Edition.

Asia library has the 6th edition. 

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1999
  • Nhà Xuất Bản: Seed Saver Publications
  • ISBN-10: 188242459X
  • ISBN-13: 978-1882424597
  • Dewey Decimal: 635.042
  • Thư viện ECHO: 635.042 WHE
  • Thư Viện ECHO Châu Á: PG.015