Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Sách này có thể không còn bản in.

This volume provides a comprehensive summary of the history and current state of the field. The 36 articles present a truly global perspective on the theory and practice of today's ethnobotany.

414 pages, illustrated, photos

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1995
  • Nhà Xuất Bản: Dioscorides Press
  • ISBN-10: 0931146283
  • Dewey Decimal: 581.612
  • Thư viện ECHO: 581.612 EVA

Mua