Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Sách này có thể không còn bản in.

This book discusses many of the culinary and medicinal herbs native to North America, the kinds that were well known to the Indians and early settlers.

303 pages, illustrations

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1973
  • Nhà Xuất Bản: D. McKay Co.
  • Dewey Decimal: 581.63
  • Thư viện ECHO: 581.63 GIB