Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Sách này có thể không còn bản in.

 This publication reports on the land reclaimation project undertook by the Bamburi Portland Cement Company on their grounds.  The species which grew best in the disused quarries were Casuarina equisetifolia and Conocarpus lancifolius. 

2 copies

54 pages, illustrations, pictures

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1987
  • Nhà Xuất Bản: Bapbab Farm Ltd Bamburi
  • Dewey Decimal: 583.43
  • Thư viện ECHO: 583.43 WOO

Bộ sưu tập