Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

This book covers the different kinds of coffee, how to grow coffee, and pests and diseases of coffee.

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1963
  • Nhà Xuất Bản: Oxford University Press
  • Dewey Decimal: 633.73
  • Thư viện ECHO: 633.73 HAA

Thẻ

Coffee

Bộ sưu tập