Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Sách này có thể không còn bản in.

91 pages, illustrated.

Part 1: Soil dwellers; Part 2: Order Oxyurida, Family Thelastomatidae, Parasites of cockroaches and bess beetles

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1988
  • Nhà Xuất Bản: Entomology & Nematology Dept., Institute of Food and Agricultural Sciences, University of Florida,
  • Dewey Decimal: 632.625
  • Thư viện ECHO: 632.625 SMA