Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Sách này có thể không còn bản in.

Three studies on the response of 12 different grasses to different fertilizer treatments.

#43

59 pages, illustrated

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1975
  • Nhà Xuất Bản: IRI Research Institute, Inc.
  • Dewey Decimal: 633.202
  • Thư viện ECHO: 633.202 IRI