Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Sách này có thể không còn bản in.

This study analysed the reasons for the sudden turn around in GWRDC's tubewell-transfer program and found that proactive policy changes under a new management helped the agency achieve rare management helped the agency achieve rare success in tubewell transfer, which had so far eluded them.

34 pages, tables

Research Report 69

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 2003
  • Nhà Xuất Bản: International Water Management Institute
  • ISBN-10: 9290905158
  • Dewey Decimal: 627.52
  • Thư viện ECHO: 627.52 IWM