Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Sách này có thể không còn bản in.

The objective of this publication is to train students to identify and describe the stages of development of the common bean plant.

32 pages, illustrated, photos

Series: 04EB-09.03

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1986
  • Nhà Xuất Bản: CIAT (Centro Internacional de Agricultura Tropical)
  • Dewey Decimal: 633.3
  • Thư viện ECHO: 633.3 FER

Thẻ

Legumes