Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Sách này có thể không còn bản in.

This booklet reports on the importance of the planting of soybeans to contribute to ensure food security.

39 pages, tables

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 2010
  • Nhà Xuất Bản: Ministry of Agriculture Food Security and Cooperatives, Tanzania
  • Dewey Decimal: 633.3
  • Thư viện ECHO: 633.3 CPS