Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Sách này có thể không còn bản in.

37 pages, tables

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1986
  • Nhà Xuất Bản: International Society of Soil Science
  • Dewey Decimal: 631.417
  • Thư viện ECHO: 631.417 SAN